Risénstiftelsen
"Livet är icke - det bygges!"

Evert Risén

Evert Riséns far Per föddes 1869 med namnet Persson, i den lilla byn Rista mellan Djurås och Mockfjärd i Dalarna. Efter födelsebyn tog han namnet Risén.

1898 gifte sig Per med Brita. Makarna Risén flyttade till Rutbo utanför Avesta och etablerade sig där som jordbrukare. Där föddes sönerna Elmer (1899) och Evert, den 9 juli 1902. Evert är den sittande pojken på bilden, mellan sin mor och farfar.

1908 flyttade familjen till Borlänge. Där drev fadern fastighetsförmedling och så småningom kom han att skaffa ett större fastighetsbestånd längs Borlänges huvudgata Borganäsvägen. Fadern startade också sågverk och hyvleri. Den verksamheten tog Evert hand om efter faderns död 1953.

Evert Risén hade juristutbildning. Han deltog aktivt i fastighetsverksamheten och även i sågverksrörelsen. Evert bodde i en fastighet på Borganäsvägen. Varken Elmer eller Evert gifte sig.

Evert Risén dog den 23 juni 1989. I sitt testamente hade han kommit ihåg en lång rad släktingar, dessutom satte han av en stor andel av kvarlåtenskapen till det som kom att bli Risénstiftelsen.

Evert Riséns testamente och bouppteckningen efter honom finns bevarade hos stiftelsen. Han ligger begravd på Gagnefs kyrkogård och det är stiftelsen som är gravrättsinnehavare.

Evert Risén var gäst på Tallmogården under 1970-talet och vistelsen där resulterade i att han återfick en god hälsa. Han fick också insikt i de tankar som var grunden för Tallmogårdens verksamhet, samtidigt som han upplevde hur många gäster på Tallmogården återfick hälsan.

Det fanns goda motiv för Risén att ordna så att en stor del av hans förmögenhet skulle arbeta vidare efter de riktlinjer Are Waerland dragit upp i sitt idéprogram ”Program för en hälsodag”.

En artikel om Evert Risén i Tunabygdens hembygdsförenings årsskrift Tunum 2016.