Risénstiftelsen
"Livet är icke - det bygges!"

Projekt där stiftelsen beviljat stöd

Stiftelsen har stöttat projekt och forskning som bedrivits på sjukhus och vetenskapliga institutioner.

Stiftelsen har givit bidrag till studerande att slutföra sina studier av hälsoterapier mm, för att senare kunna vara verksamma i enlighet med Are Waerlands principer och i hans anda. Stöd har givits till genomförande av magisteruppsats inom ämnet ”grön rehabilitering” och för spridning av boken "Vegetariska favoriter".

Stiftelsen har bidragit till Riksförbundet Hälsofrämjandets och Svenska Vegetariska föreningens verksamheter för att bland annat ge ut litteratur, information och broschyrer angående förebyggande livsföring. Projekt som ”För ett friskare Sverige” och SVF:s projekt om ”vegetarisk kost och vegankost” har fått stöd.

Föreningen Läkare för framtiden har fått stöd för olika projekt, bland annat för marknadsföring på nätet. Mer information om föreningen finns på www.lakareforframtiden.se

En pilotstudie från 2016 vid Lunds universitet, "Användning av alternativ och komplementär medicin (AKM) i Skåne" har fått stöd från stiftelsen. Läs gärna rapporten från studien. 

RapportAKM.pdf (1.27MB)
RapportAKM.pdf (1.27MB)


Cykla för bättre fothälsa. Stiftelsen har bidragit till möjligheten att sprida resultat från forskning kring fothälsa vid diabetes.

hoj17.pdf (2.45MB)
hoj17.pdf (2.45MB)