Risénstiftelsen
"Livet är icke - det bygges!"

Välkommen till Risénstiftelsen

Risénstiftelsen drivs på helt ideell grund. Stiftelsen är befriad från skatt eftersom avkastningen delas ut till mottagare enligt stadgarna.

Du som vill stötta stiftelsens verksamhet kan sätta in pengar på stiftelsens bankgiro nr: 5648-3431.

Alla bidrag tas emot med tacksamhet. Stiftelsen ser till att pengarna används på sätt som Evert Risén avsåg och i enlighet med Are Waerlands anda.