Risénstiftelsen
"Livet är icke - det bygges!"

Historia

Tallmogården - blev hälsans högborg i Norden

Tallmogården öppnades för gäster 1972 som hälsohem i Sunnansjö i Dalarna. Verksamheten flyttade från Kiholms hälsohem som legat utanför Södertälje under åren 1949 – 1972. På Kiholm lades grunden till den biologiska/ komplementära/medicinen i Sverige.

För en presentation av Tallmogården, klicka på länken nedan:

http://www.youtube.com/watch?v=ATbfockPPOE

Den biologiska medicinen har sin grund i friskvården med livsstilsfrågorna som bas, fullvärdig vegetarisk kost, fasta, frilufts-liv/motion, fysioterapi, psykoterapi och örtmedicin.

Biologisk/komplementär medicin är intresserad av och orienterad mot den friska människan och de biologiska villkoren för mänsklig hälsa. Detta i viss mån i motsats till skolmedicinen, som i huvudsak är sjukdomsinriktad och som huvudsakligen bedriver symtomlindrande terapi. Den biologiska/komplementära medicinen anser att de flesta sjukdomar kan förebyggas och i sina tidigare stadier botas med naturliga medel och genom livsstilsförändringar. 

Are Waerland (1876-1955) utvecklade ett livsstilskoncept bl.a. på hälsohemmet Kiholm som ytterligare fördjupades på Tallmogården. Denna livsstilsinriktade ”behandling” med tyngdpunkt på kosten gav goda resultat på de vanligaste folksjukdomarna som hjärt-kärlsjukdomar, övervikt, fetma, vuxendiabetes, ledsjukdomar, mag-tarmbesvär och vissa tumörsjukdomar.

Hippokrates (ca 440 – 370 f.Kr.) citerades ofta av personalen på hälsohemmet. Hippokrates som fått benämningen ”den västerländska läkekonstens fader” lär ha uttalat följande kloka ord: ”Alla har en läkare inom sig vars arbete vi bara behöver stödja. Den naturligt läkande kraften inom var och en av oss är den viktigaste faktorn för en god hälsa. Vår mat skall vara vår medicin och vår medicin skall vara vår mat.”

Are Waerland utgick från två grundläggande principer:

  • Vi har inte med sjukdomar att göra, utan med livsföringsfel. Avskaffa livsföringsfelen och sjukdomarna försvinner av sig själva.
  • Man botar aldrig en sjukdom, utan man botar en sjuk kropp.

Waerland menade att många sjukdomar orsakades av brist på viktiga näringsämnen samt en förgiftning av kroppen genom olika slaggämnen och gifter som tillförts, men inte funnit vägen ut. Det kosthåll som Waerland förordade kallades laktovegetariskt, d.v.s. mjölkprodukter var tillåtna, men resten av födan skulle vara rent vegetarisk ”med betoning på råkost”.

Are Waerland blev under 1930- och 40-talen riksbekant i Sverige som ”hälsoprofet” och kostreformator genom sina omfattande föredragsturnéer runt om i landet. Han skrev böcker, skrifter och tidningsartiklar. I dessa gisslade han vårt dåliga levnadssätt med brist på rörelse och motion, vår felaktiga kost och våra njutningsmedel som tobak, alkohol och kaffe. Han kan anses ha introducerat den biologiska/alternativa/komplementära medicinen i Sverige

Mer om Are Waerland: 

http://www.youtube.com/watch?v=FLotE--iv8s